Vilkår

 
1. INNLEDNING
Vi ber deg om å lese disse salgsbetingelsene nøye. Før du bestiller for våre produkter, vil du bli bedt om ditt samtykke.
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter på Nettsiden til Norwegian Tactical Concepts til alle forbrukere i Norge. Salgsbetingelsene, sammen med kundens ordrebekreftelse, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 16 år Kredittkjøp på våres nettside kun gjennomføres med personer over 18 år. Videre finner du lover om regulering i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Salgsbetingelsene og informasjon på Norwegian Tactical Concepts er tilgjengelig på norsk; Engelsk og Tysk.
 
2. TOLKNING
I de følgende salgsbetingelsene betyr «vi» «oss» og «våre» norske taktiske konsepter. Vår kunde eller potensielle kunde er oppført med «deg» («din» og «du» vil bli tolket tilsvarende).
 
3. BESTILLINGSPROSESS
Bruken av produkter på vår hjemmeside representerer en såkalt «invitasjon til å sende inn et tilbud» og bestillingen din representerer et kontraktstilbud. Kontrakten trer først i kraft når vi aksepterer tilbudet ditt i forbindelse med prosedyren beskrevet nedenfor. For å inngå en kontrakt med oss, må du gjøre følgende: Legg produktene du vil kjøpe i handlekurven og fortsett til kassen. Du velger ønsket betalingsleverandør / alternativer som tilsvarer betalingsforespørselen din. Du velger deretter ønsket forsendelsesalternativ. Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart og sikrer at all informasjonen vår er beskyttet og oppbevares trygt. Du må bekrefte bestillingen din og godta salgsbetingelsene. Før du fullfører bestillingen, har du muligheten til å identifisere eventuelle inputfeil i sammendraget av bestillingen. Om nødvendig kan du behandle ordren under «Tilbake». Så snart vi har sjekket bestillingen din og kan oppfylle bestillingen, vil vi enten sende deg en ordrebekreftelse (på hvilket tidspunkt ordren blir en bindende kontrakt) eller bekrefte på e-post at vi ikke kan oppfylle bestillingen din. Vi vil ikke lage en kopi av disse salgsbetingelsene spesielt for din bestilling. Vi vil endre disse salgsbetingelsene fra tid til annen og kan ikke garantere at versjonen du har bekreftet vil forbli tilgjengelig. Vi anbefaler derfor at du laster ned denne versjonen av salgsbetingelsene, skriver den ut og oppbevarer den som en kopi.
 
4. PRIS OG BETALING
Prisene på våre produkter er oppført på nettstedet. Nettstedet inneholder en rekke produkter, og det er mulig at noen priser kan være feil. Vi verifiserer prisene i salgsprosessen slik at riktig produktpris blir gitt når du betaler. I tillegg kan det hende du må betale et fraktgebyr, som vil bli oppgitt når du betaler for produktet. Prisene inkluderer ikke: skatter, avgifter, importgebyrer som belastes av din lokale myndighet, service, betaling eller leveringskostnader, avhengig av land. Merverdiavgift på 25% er inkludert i alle priser. I tillegg til produktprisene, må du betale frakt inkl. MVA per pakke. Fraktmetoden bestemmes av deg som kunden og er avhengig av volum, vekt og leveringsmetode som du velger.
Betaling må skje når du legger inn bestillingen. Vi kan holde tilbake produktene og / eller si opp kontrakten hvis vi ikke har mottatt full pris. Prisene på nettstedet inkluderer all moms (hvis relevant). Produktprisene kan endres når som helst, men endringer påvirker ikke kontrakter som allerede har trådt i kraft.
 
5. DINE GARANTIER
Du garanterer at: Du er lovlig i stand til å inngå bindende kontrakter og du har full autoritet og kapasitet til å godta disse salgsbetingelsene. Informasjonen i bestillingen din er korrekt og fullstendig. Du kan motta produktene i ordren Er bosatt i det landet du har tildelt leveransen du er minst 18 år til.
 
6. LEVERINGSBETINGELSER
Vi sørger for at produktene blir levert til leveringsadressen som er spesifisert i bestillingen. Vi vil gjøre vårt beste for å levere produktene på eller før leveringsdatoen som er spesifisert i vår ordrebekreftelse, eller hvis ingen dato er spesifisert i vår ordrebekreftelse, innen 5-10 virkedager etter datoen for ordrebekreftelsen vår (med mindre det er en forhåndsbestilling handler om). Vi kan ikke garantere levering innen den aktuelle datoen, dersom spesielle omstendigheter oppstår, for eksempel: eksepsjonelle forhold; pandemier; Naturkatastrofer etc. forekommer. Vi garanterer imidlertid at alle bestillinger, med mindre eksepsjonelle omstendigheter eksisterer, vil bli sendt innen 10 virkedager etter mottak av betaling og datoen for ordrebekreftelsen.
 
7. RISIKO OG EIENDOM
Produktene er på din risiko fra leveringstidspunktet. Eierskapet til produktene vil bare overføres til deg ved full betaling av alle forfalte beløp i forhold til produktene (inkludert eventuelle leveringskostnader som måtte måtte betales). Vi har rett til å kreve inn varene hvis betalingen ikke foretas.
 
8. TILBAKEHOLDELSESTID
I samsvar med forskriften for distansesalg kan du avbryte en avtale om distanse selge for å kjøpe et produkt eller produkter når som helst innen 14 virkedager fra den dagen du mottok produktet eller produktene (underlagt begrensningene nedenfor). For å kansellere en kontrakt på denne måten, må du sende oss et skriftlig varsel om oppsigelse, med oppdragsnummer / kundenummer, navn, adresse og telefonnummer via e-post. Du har ikke denne rettigheten hvis kontrakten gjelder følgende: Levering av produkter hvis pris avhenger av svingninger i finansmarkedene som vi ikke har innflytelse på. Levering av personlige varer eller varer laget etter dine spesifikasjoner. Levering av varer som ikke kan returneres på grunn av deres art. Hvis du sier opp en kontrakt på dette grunnlaget, må du umiddelbart returnere produktene til oss i den stand du mottok dem, inkludert emballasjen. Hvis du sier opp en kontrakt på dette grunnlaget, vil du få refundert hele beløpet (minus kostnaden for levering av produktet eller returnering av det til oss). Vi refunderer ikke original forsendelse i de fleste land. Du er imidlertid ansvarlig for å betale returfraktkostnadene til oss. Hvis noe er galt med produktet, betaler vi kostnadene, men du må ha det godkjent. Send oss en e-post til david@nor Norwegiantacticalconcepts.com. Hvis du sier opp en kontrakt på dette grunnlaget og ikke returnerer produktene til oss, kan vi skaffe produktene på nytt og fakturere deg for kostnadene vi påløper som et resultat. Selv om du sender produktene tilbake på vår bekostning, kan vi gi disse kostnadene videre til deg.
 
9. JURIDISKE RETTIGHETER
Ingenting i disse salgsbetingelsene påvirker dine juridiske rettigheter (inkludert din rett til refusjon for mangelfulle produkter som vi selger til deg).
 
10. REFUNDERING
Hvis du sier opp en kontrakt og har krav på refusjon, refunderer vi vanligvis beløpet du mottok på samme måte som du opprinnelig brukte for å betale for kjøpet. Vi vil behandle refusjonen din til deg så snart som mulig og i alle fall innen 30 dager fra den dagen vi har mottatt din gyldige returbekreftelse og produkt.
 
11. BEGRENSNING AV ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE
Ingenting i disse salgsbetingelsene vil: Begrense eller ekskludere en parts ansvar for død eller personskade på grunn av uaktsomhet. Begrense eller ekskludere en parts ansvar for svindel eller uredelig mispresentasjon. Begrense en parts ansvar på en måte som ikke er tillatt etter gjeldende lov Utelat ansvar fra en part som ikke kan utelukkes etter gjeldende lov. Juridiske rettigheter som du har som forbruker, som ikke kan utelukkes eller begrenses, påvirkes ikke av salgsbetingelsene. Ansvarsbegrensningene og unntakene som er angitt i denne seksjonen og andre steder i salgsbetingelsene er underlagt det foregående avsnitt og regulerer ethvert ansvar som følger av salgsbetingelsene eller i forhold til innholdet i salgsbetingelsene, inkludert ethvert ansvar som følger av det kontrakten, fra skadelige handlinger (inkludert uaktsomhet) og fra brudd på den juridiske forpliktelsen. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for tap som oppstår fra en hendelse eller serie av hendelser som er utenfor vår kontroll. Videre er vi ikke ansvarlig for forretningstap som tap eller skade på fortjeneste, inntekter, inntekter, bruk, produksjon, forventet sparing, forretning, kontrakter, forretningsmuligheter eller goodwill.
 
12. GENERELLE BETINGELSER OG PRIVACY POLICY
Vi behandler alle dine personopplysninger som vi samler inn i forbindelse med bestillingen din i samsvar med bestemmelsene i vår databeskyttelseserklæring. Bruk av nettstedet er underlagt vilkårene for bruk av nettstedet. Kontrakter innenfor rammene av disse salgsbetingelsene kan bare endres ved et skriftlig dokument signert av deg og oss. Vi kan behandle disse salgsbetingelsene fra tid til annen. Disse endringene påvirker imidlertid ikke vilkårene i kontraktene som vi allerede har inngått med deg. Hvis en bestemmelse i disse salgsbetingelsene blir erklært ugyldig eller ikke kan håndheves av en kompetent domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene fullt ut gyldige og effektive. De ineffektive eller ikke-tvangsmessige bestemmelsene, eller deler derav, gjelder ikke lenger. Frafallet fra en bestemmelse av disse salgsbetingelsene, enten det er ved handlinger eller på annen måte, enten i ett eller flere tilfeller, teller ikke som avkall på ytterligere bestemmelser i disse salgsbetingelsene eller tolkes ikke som sådan. Du kan ikke tildele, overføre eller på annen måte overføre dine rettigheter eller plikter som følger av disse salgsbetingelsene. Ethvert forsøk på å gjøre dette er ugyldig. Vi kan tildele, overføre eller på annen måte overføre våre rettigheter eller plikter som følger av disse salgsbetingelsene når som helst, med mindre dette tjener til å redusere garantien du har krav på under disse salgsbetingelsene. Hver kontrakt innenfor rammen av disse salgsbetingelsene er inngått til fordel for partene og skal ikke betjene en annen person eller være gjennomførbar av ham. Partenes rett til å si opp, inndra eller avtale endringer, avvik, dispensasjoner eller oppgjør innenfor rammen av slike kontrakter er ikke underlagt samtykke fra en person som ikke er part i den aktuelle kontrakten. Med forbehold for første ledd i avsnitt 12: Disse salgsbetingelsene inneholder hele avtalen og forståelsen fra partene om kjøp av produkter fra vår hjemmeside og erstatter alle tidligere avtaler og ordninger mellom partene om kjøp av produkter fra vår hjemmeside. Hver part er enig i at det ikke er gitt garantier gitt på eller på vegne av den andre parten for kjøp av produkter fra vår hjemmeside i salgsbetingelsene. Disse salgsbetingelsene er underlagt gjeldende lover og må tolkes i samsvar med dem. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse salgsbetingelsene er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til den juridiske formen som er ansvarlig for kjøpet ditt.
 
13. ANSVARSFRASKRIVELSE
Dette nettstedet er ment for salgsfremmende og reklameformål. Du kan bare bruke dem til privat, personlig og ikke-kommersiell bruk. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som vi ikke har kontroll over. Disse bruksbetingelsene er kun for dette nettstedet. Vi (eller våre ansatte) er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder, og heller ikke for virus eller andre negative konsekvenser som følger av å besøke disse nettstedene. Denne nettsiden leveres som den er, og vi garanterer ikke at ondsinnede programmer (for eksempel virus, malware, bugs, trojanere, etc.) ikke blir holdt unna. Vi anbefaler at du installerer ett eller flere antivirusprogrammer for å beskytte datamaskinen din. Vi er ikke ansvarlig eller ansvarlig for skader forårsaket av din bruk av nettstedet vårt. Vi garanterer ikke nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen på dette nettstedet. Hvis gjeldende lov ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, vil garantiene i dette avsnittet ikke gjelde deg helt eller delvis. Dette nettstedet kan inneholde kommentarer eller bilder med ironisk, humoristisk eller fristende innhold som er i tråd med merkevaremeldingen Norwegian Tactical Concepts og i noen tilfeller kan skade folks følelser. Hvis du ikke er enig med innholdet, kan du unngå å besøke nettstedet vårt. Dette nettstedet er ikke beregnet på barn. Hvis du er under 18 år, kan du forlate nettstedet eller be foreldrene og foresatte om tillatelse. Vi er mot menneskehandel, barnearbeid, slaveri og seksuell diskriminering, og vi har interne standarder og prosedyrer på plass for å sikre at denne ulovlige oppførselen ikke forekommer i vår forsyningskjede.
 
14. OM OSS
Vårt hovedkontor og forretningsadresse er: NORSKE TAKTISKE KONSEPTER, Haakon Tveters Vei 13, 068s Oslo, Norge. Firmaets registreringsnummer i Norge er 922 732 949. Vår e-postadresse er: david@norwegiantacticalconcepts.com.
Alle produktene våre er 100% designet og laget i Norge
 
Fra 3. april 2020