Slim Sling

$35.00

– Fleksibel
– Enkelt til å justere
– Operatøren kan skyte i alle mulige skyteposisjoner eller sikre våpen i en «hvileposisjon» mår det er behov for å jobbe med hendene fri
– Ikke – metallisk justering for å begrense støynivået til ett minimum